Rregullimi i funksionimit të bashkëpunimit reciprok të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Vendeve të pellgut të Detit të Zi dhe BE duhet të ndërtohet mbi bazë të bashkëveprimit të barabartë midis dy organizatave. Një pozitë të tillë u bë publike sot nga burimi në delegacionin rus, i cili merr pjesë në mbledhjen e Këshillit të ministrave të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Vendeve të pellgut të Detit të Zi. E rëndësishme është që iniciativa e re e BE “Partneriteti Lindor” të mos bëhet ai impuls negativ që do të çojë në krijimin e vijave të tjera ndarëse në kontinentin evropian në tërësi, dhe, dhe Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Vendeve të pellgut të Detit të Zi, në veçanti”.