Për këtë njofton gazeta “Komersant”. Sipas fjalëve të kryeredaktorit të botimit “Novaja Gazeta” Dimitri Muratov, tema të intervistës, e cila zgjati më shumë se një orë, u bënë shoqëria civile, të drejtat e njeriut, kontrolli mbi burokracinë, pavarësia e gjykatave. Në veçanti, kryeredaktori njoftoi se mori përgjigje edhe ndaj pyetjeve “Në se ka ardhur apo jo koha për reaminimin e demokracisë në Rusi?”, “A do të hyjë vallë Presidenti në ndonjë parti?”.