Ajo i kushtohet kujtimit të atyre ditëve të fundit të jetës tokësore dhe mundimeve e shumta të Jizu Krishtit. Besimtarët duhet të agjërojnë për hir të vuajtjeve të mëdha të Shpëtimtarit. Dita më e pikëlluar e kalendarit ortodoks është e Premtja e Madhe, e Zëzë, kur Shpëtimtari e gjykuan, e çua në Golgofë dhe e kryqëzuan. Mbaron Java e Pashkës së Madhe në mesnatën e së shtunës, në të gdhirë të së Dielës së Ndritshme të Krishtit.