Me ndihmën e të cilit do të realizohen jo vetëm vrojtimet e trajektoreve të satelitëve dhe trupave të shndritshëm qiellorë, por edhe vëzhgimi i të ashtuquajturave plehra kozmike. Teleskopi do të punojë në Qendrën e Vëzhgimeve Kozmike, e cila u hap pranë Universitetit Aerokozmik të Siberisë. Ndryshe nga shumica e teleskopëve të tjerë, “syri elektronik” i Krasnojarskut krijon mundësinë e vëzhgimit të objekteve që lëvizim me shpejtësi shumë të madhe, duke fiksuar vendndodhjen e tyre të saktë.