Në bordin e saj ndodhen Juri Lonçakov dhe amerikani Majkll Fink, të cilët kanë punuar në orbitë më shumë se 177 ditë. Gjatë kësaj kohe ata kanë kryer dy dalje në kozmos të hapur, kanë bënë më shumë se 50 eksperimente bioteknologjike, biofizike, ekologjike si dhe eksperimente të përbashkëta ruso-evropiane.