0Për këtë u shpreh Zëvendës kryetari i koncernit “Gazprom” Aleksandër Medvediev në artikullin e vet botuar në gazetën e biznes qarqeve franceze “Tribun”. Ai nuk përjashton mundësinë e asaj se në kushtet e rritjes aktive të përdorimit të gazit për furnizimin e Evropës do të jenë të pamjaftueshëm bile edhe tre gazsjellësit: “Nabukko”, “Rryma Veriore” dhe “Rryma Jugore”.