0Për këtë deklaroi Kryeministri Vladimir Putin gjatë fjalimit të mbajtur në Dumën Shtetërore mbi punën e bërë nga qeveria. Sipas fjalëve të tij këto institute në Rusi po demonstrojnë qëndrueshmëri dhe aftësi për të përballuar tentencat shkatërrimtare. Pikërisht kjo rrethanë së bashku me besimin në forcat e tona na lejon që të shpresojmë në arritjen e suksesit. Bile në një masë më të madhe, se sa në vetë rezervat e grumbulluara financiare, mendon Putin.