Sipas mendimit të Përfaqësuesit Suprem të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe politikën e sigurimin, bashkëpunimi midis Rusisë dhe NATO-s do të përmirësohet, por Rusia kurrë nuk do të hyjë në Aleancën VeriAtlantike. Për këtë Solana deklaroi në intervistën të publikuar në gazetën “Hamburger Abendblatt”. Planet e administratës së SHBA-së për vendosjen e elementëve të sistemit amerikan të mbrojtjes antiraket në Poloni dhe Çeki, Solana e quajti “operacion, që nuk drejtohet kundër Rusisë”. “Unë dal për tërheqjen e Rusisë në krijimin e mbrojtjes antiraket dhe mendoj se kjo është plotësisht e mundur”, konfirmoi ai.