0Kryetari i Bashkisë së Moskës Juri Lluzhkov nënshkroi dekretin mbi rregullin e rikualifikimit profesional të të papunëve. Programet financiare për rikualifikimin e të papunëve me profesione të reja do të bëhen në bazë të mjeteve shtetërore dhe buxhetit të Moskës, gjithashtu dhe në bazë të burimeve jashtë buxhetore. Tani në Moskë kërkesa më e lartë është për punëtorët sulementarë dhe shofera. Gjithashtu kërkohen mekanikë, polica, inxhiniera, hamenj, gurëgdhëndësa, montazhera, shitës dhe pastrues godinash. Kërkesa më e ulët është për superuajzera dhe dizajnerat.