Dimitri Medvediev i bën thirrje partnerëve në “G-20” për tu ingranuar në procesin e krijimit të arkitekturës së re financiare.