0Për këtë në takimin në Napoli u morën vesh kreu i Ministrisë së Situatave të Jashtëzakonshme (MSJ) Sergei Shojgu dhe homologu i tij italian Guido Bertolazo. Sergei Shojgu i tregoi homologut të vet italian për përvojën ruse të “spitaleve fluturuese mobile”, të cilët sigurojnë evakuimin e të dëmtuarve në distanca të largëta. Teknologji të tilla MSJ ka përdorur gjatë evakuimit të njerëzve të plagosur në Egjipt, Izrael, Vietnam.